Przeciwdziałanie przestępstwom korupcji

 • Identyfikacja zagrożeń korupcyjnych.
 • Systemy prewencji antykorupcyjnej
 •  Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
 •  Kodeksy antykorupcyjne dla urzędów i korporacji – Dokument rangi
  wewnętrznego aktu normatywnego.
 •  Polityki antykorupcyjne – warsztaty
 •  Procedury antykorupcyjne – zgłoszania nierawidłowości.
 •  Oświadczenie majątkowe – apekt praktyczny
 •  Sposoby unikania zagrożeń przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 •  Nieprawidłowości w obrocie nieruchomościami oraz odzysku i zwrotach powojennych majątków.
 • Identyfikacja zagrożeń korupcyjnych.
 • Systemy prewencji antykorupcyjnej
 •  Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
 •  Kodeksy antykorupcyjne dla urzędów i korporacji – Dokument rangi
  wewnętrznego aktu normatywnego.
 •  Polityki antykorupcyjne – warsztaty
 •  Procedury antykorupcyjne – zgłoszania nierawidłowości.
 •  Oświadczenie majątkowe – apekt praktyczny
 •  Sposoby unikania zagrożeń przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 •  Nieprawidłowości w obrocie nieruchomościami oraz odzysku i zwrotach powojennych majątków.
BRAND DEFENSE SP. Z O.O.

ul. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów
NIP 813-368-97-43

BIURO W RZESZOWIE

Tel. + 535 008 750
gj@branddefense.pl

BIURO W WARSZAWIE

Tel. +48 535 008 508
ls@branddefense.pl

BRAND DEFENSE SP. Z O.O.

ul. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów
NIP 813-368-97-43

BIURO W RZESZOWIE

Tel. +48 535 008 750
gj@branddefense.pl

BIURO W WARSZAWIE

Tel. +48 535 008 508
ls@branddefense.pl