W dniu 20.06. podczas Kongresu Business Without Limits gościliśmy ekspertów Fundacji Stratpoints.
Gen Mirosław Różański i Gen Piotr Patalong wzięli udział w panelu poświęconym modernizacji polskiej armii.
Słuchacze mieli okazję wysłuchać opinii profesjonalistów dotyczącej kierunku w jakim zmierza modernizacja naszej armii a taże ich opinii na temat kondycji polskiego przemysłu obronnego.