O firmie

Jesteśmy firmą doradczą tworząca niekonwencjonalne rozwiązania i projekty w obszarach business intelligence, business risk cutting i compliance. Jako firma łączymy światy nauki i praktyki biznesu. Zarządzamy zmianą i nowoczesnymi rozwiązaniami, poprawiamy wydajność i rozwiązujemy problemy. Zarządzamy ryzykiem i budujemy zaufanie, prowadzimy audyty, szkolimy i praktyczne przygotowujemy klientów do kształtowania i wdrażania programów bezpieczeństwa w korporacjach i instytucjach państwowych.

Jesteśmy zespołem ekspertów, który tworzą byli managerowie międzynarodowych korporacji, oficerowie służb i żołnierze elitarnych jednostek specjalnych.

Stanowimy zespół o unikalnych kompetencjach i doświadczeniu nabytym podczas pracy i służby w instytucjach rządowych, międzynarodowych korporacjach zajmu-jących się bezpieczeństwem państwa i ochroną zasobów informacyjnych organizacji. Oferujemy unikalną i niestandardową wiedzę opartą o profesjonalne analizy i procesy szkoleniowe. Dzięki wiedzy i szerokiemu zespołowi konsultantów potrafimy spojrzeć na różne zagadnienia z szerszej perspektywy.

Usługi dla sektora cywilnego - korporacji

Wspieramy naszych klientów doradzając i prowadząc szkolenia jak reagować na wyzwania związane z bezpieczeństwem zasobów informacyjnych firmy oraz pra-cowników. Doradzamy profesjonalne rozwiązania, które odnoszą się do wszystkich aspektów bezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego w celu zapewnienia najbardziej niezawodnej ochrony. Wykorzystujemy swoje wieloletnie doświadczenia i praktykę w rozwiązywaniu najważniejszych i najbardziej złożonych problemów, z jakimi zmaga się dzisiaj sektor biznesu. Dokładamy wszelkich starań, aby pomagać naszym klientom - od startupów po największe międzynarodowe korporacje. Nasza wiedza i doświadczen-ie przekładają się na najlepsze praktyki i sprawdzone strategie, które pomagają z wyprzedzeniem przewidywać i reagować na wyzwania związane z bezpieczeństwem w korporacjach.

Usługi dla sektora zbrojeniowego i produkcji podwójnego zastosowania

Dział Military Consulting to zespół ekspertów i konsultantów, który tworzą byli wyso-kiej rangi oficerowie służb i żołnierze elitarnych jednostek specjalnych. Specjalizuje się on w usługach dla firm sektora zbrojeniowego, lotniczego oraz firm produkcji i sprzeda-ży technologii podwójnego zastosowania wymagających certyfikatów poświadczenia bezpieczeństwa o najwyższych klauzulach tajności

Bezpieczeństwo sektora zbrojeniowego oraz firm produkcji podwójnego zastosowania to szereg procesów, które wymagają ciągłego doskonalenia, aktualizowania. Wspiera-my naszych klientów wdrażając odpowiednie procedury dotyczące ochrony tajemnic przedsiębiorstwa a także poprawy ochrony czynnej.

Usługi dla uczelni wyższych

Jednym z priorytetów naszej firmy jest współpraca z uczelniami wyższymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Współpracujący z nami eksperci to cenieni praktycy - wykładowcy współpracujący z prestiżowymi uczelniami na terenie kraju. Doradzamy i konsultujemy w projektowaniu nowych kierunków studiów dotyczących bezpieczeństwa państwa, zwalczania terroryzmu oraz ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.
Nasi konsultanci to także cenieni eksperci cyklicznie zapraszani na prestiżowe konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W niestandardowych realizacjach współpracujemy ze znanymi ekspertami ze środowiska mediów oraz znanymi dziennikarzami różnych stacji.

Usługi dla sektora publicznego

Bezpieczeństwo sektora publicznego to szereg procesów, które wymagają ciągłego doskonalenia, aktualizowania i podnoszenia kwalifikacji. Urzędy administracji publicznej oraz instytucje państwowe coraz częściej przykładają wagę do aspektów odpowiedniej ochrony informacji i tajemnic przedsiębiorstwa a także do poprawy ochrony czynnej. Ochrona zasobów informacyjnych organizacji to jednak nie tylko zabezpieczenia informatyczne czy fizyczne, to także odpowiednio przeszkolony i świadomy zagrożeń personel dbający o ochronę analityczną i bezpośrednią przedsiębiorstwa.