//branddefense.pl/wp-content/uploads/2021/03/kariera-wasko-scaled.jpg

Kariera

Wierzymy, że wartość firmy tworzona jest przez ludzi a jakość oferowanych usług odzwierciedla jakość organizacji, która za nimi stoi. Wyzwania biznesowe stawiają przed naszą firmą stale rosnące wymagania, dlatego tworzymy dynamicznie rozwijającą się i elastyczną organizację, otwartą na nowe trendy i zmiany.

Fundamentem naszej firmy są trzy filary: profesjonalizm i poziom przekazywanej wiedzy, bezpieczeństwo i wysoka kultura pracy oraz kształtowanie własnego rozwoju zawodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesyłanie swoich aplikacji – list motywacyjny, CV wraz z aktualnym zdjęciem na adres mailowy: gj@branddefense.pl wraz załączoną klauzulą – zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji.

Osoby, które prześlą swoje aplikacje informujemy, że chronimy dane osobowe wymagane w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

Wszystkie dane kandydatów niezbędne w procesie rekrutacji będą przechowywane w naszej firmie przez okres trwania procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one usunięte.